Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

GUIA

 

La Cruïlla Comuna

 

ÉS UN PROJECTE D'EDUCACIÓ MEDIÀTICA REALITZAT AMB JOVES D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. A TRAVÉS DEL DEBAT, L'ANÀLISI AUDIOVISUAL I LA INTERACCIÓ POSITIVA ES FOMENTA LA CONSTRUCCIÓ D'UNA MIRADA CRÍTICA EN ELS JOVES PARTICIPANTS. EL DISCURS HEGEMÒNIC DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES PERPETUA ELS RUMORS, PREJUDICIS I ESTEREOTIPS SOBRE LA IMMIGRACIÓ I LA DIVERSITAT CULTURAL. DURANT EL PROCÉS DE DEBAT, CRÍTICA I CONSTRUCCIÓ D'UN DISCURS PROPI, ES GRAVEN INTERVENCIONS DELS PARTICIPANTS PER A UNA POSTERIOR PRODUCCIÓ DE VÍDEO DOCUMENTAL DE L'EXPERIÈNCIA.