Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

La Cruïlla Comuna


La Cruïlla Comuna és una estratègia d’educomunicació que, basada en la lectura crítica dels mitjans de comunicació, permet reflexionar i discutir sobre les relacions entre nord i sud, així com sobre els rumors, estereotips i prejudicis de la societat en especial envers les persones d'orígens i cultures diverses.


Un projecte de
  • elParlante CA
Troba'ns en el catàleg de:
  • Xarxa Antirumors
Amb el suport econòmic de
  • Ajuntament de Barcelona CA
  • Diputació de Barcelona CA