Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

La Cruïlla Comuna


La Cruïlla Comuna és una estratègia d’educomunicació que, basada en la lectura crítica dels mitjans de comunicació, permet reflexionar i discutir sobre les relacions entre nord i sud, així com sobre els rumors, estereotips i prejudicis que recauen sobre certes minories, en especial aquelles amb orígens diferents.


Un projecte de
  • elParlante CA
En associo amb
  • SED CA
  • FEDAC CA
  • Diputació de Barcelona CA
Amb el suport econòmic de
  • Ajuntament de Barcelona CA