Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

GUIA

 

La Cruïlla Comuna

 

És un projecte d’educació mediàtica realitzat amb joves d’Educació Secundària. A través del debat, la crítica televisiva i la interacció positiva es fomenta la construcció  d’una mirada i actitud pròpies per part dels joves participants. El discurs hegemònic dels mitjans de comunicació de massa perpetua els rumors, prejudicis i estereotips sobre la immigració i la diversitat cultural. Durant el procés de debat, crítica i construcció d’un discurs propi es graven intervencions dels participants per a una posterior producció de vídeo documental de l’experiència.